BPL 2002 LIST IN RESPECT OF RURAL AREAS OF SOUTH ANDAMAN,

 NORTH & MIDDLE ANDAMAN DISTRICTS

 

INDEX  

 

Sl No.

Contents

1.

CD Block Diglipur

1.1

Kalighat

1.2

Keralapuram

1.3

Kishorinagar

1.4

Diglipur

1.5

Laxmipur

1.6

Nabagram

1.7

Radha Nagar

1.8

Madhupur

1.9

Shipbur

1.10

Sitanagar

1.11

Subashgram

1.12

R K Gram

1.13

Ramnagar

2.

CD Block Mayabunder

2.1

Basantipur

2.2

Chainpur

2.3

Harinagar

2.4

Mayabunder

2.5

Pahalgaon

2.6

Pokadera

2.7

Rampur

2.8

Swadeshgram

3.

CD Block Rangat

3.1

Bakultala

3.2

Dasrathpur

3.3

Kadamtala

3.4

Kaushalyanagar

3.5

Long Island

3.6

Nilambur

3.7

Nimbutala

3.8

Parnasala

3.9

Rangat

3.10

Sabari

3.11

Shivapuram

3.12

Sundergarh

3.13

Urmilapur

3.14

Uttara

4.

CD Block Ferrargunj

4.1

Bambooflat

4.2

Brindaban

4.3

Chouldari

4.4

Ferrargunj

4.5

Guptapara

4.6

Hopetown

4.7

Humfrygunj

4.8

Mannarghat

4.9

Mithakhari

4.10

Namunaghar

4.11

Shoal Bay

4.12

Shore Point

4.13

Tushnabad

4.14

Stewardgunj

4.15

Wimberlygunj

5.

CD Block Prothrapur

5.1

Beodnabad

5.2

Brichgunj

5.3

Dollygunj

5.4

Garacharama I

5.5

Garacharama II

5.6

Govind Nagar

5.7

Neil Island

5.8

Prothrapur

5.9

Sippighat

5.10

Vijay Nagar

6.

Little Andaman

6.1

Hut Bay

6.2

Netaji Nagar

6.3

V K Pur

6.4

R K Pur